Bijeenkomst voor professionals binnen het ruimtelijk domein

Met het oog op de Toekomst: Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgave

Dinsdag 21 november 2023

09.30u (inloop), 10.00u start -16.30u einde

Auditorium Nieuwe Instituut

Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam

Het evenement is kosteloos, maar registratie is verplicht

Waar staan we op dit moment met het veelvoud aan ruimtelijke en transitieopgaven voor de verschillende schalen binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving?  Nog steeds in de bewustwordings- en ideeënfase? Probleem definiërend of op weg naar oplossingen en uitvoering?  Wat is de betekenis hierbij van ontwerpend onderzoek voor bestuurlijk Nederland, praktijkontwerpers en kennisinstellingen? Brengt het ons inzichten waarmee Nederland aan de slag kan waardoor we vanuit de ontwerptraditie de toekomst ook kunnen gaan vormgeven?

Vragen, waarop we met deze bijeenkomst van professionals binnen het ruimtelijk domein antwoorden proberen te vinden op basis van een aantal actuele projecten en studies, en door middel van een dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden, ontwerpbureaus en kennisinstellingen.

Initiatiefnemers van de bijeenkomst voor professionals zijn de sectie Urban Design van de Faculteit Bouwkunde – TU Delft, het Platform Ontwerp NL waaraan een groot aantal beroepsverenigingen binnen het ruimtelijk en technisch domein zich hebben verbonden en het TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiatief (DIMI).

Programma

Ochtenddeel – Moderator Marcel Hertogh

 

9.30u Inloop.
10.00u Welkomstwoord Leo van den Burg, Paul Gerretsen en Marcel Hertogh.
10.10u Presentatie NOVEX-uitwerking Zuidelijke Randstad, Eric Terlien.
Presentatie toekomstbestendige wederopbouwwijk Nazareth Maastricht, Jens Jorritsma.
Presentatie verkenning stationsgebied Lombardijen-IJsselmonde Rotterdam, Kris Schaasberg.
11.10u Pauze
11.45u Presentatie planobjectivering ruimtelijke ontwerpen, Like Bijlsma.
Presentatie methodologische ontwikkelingen, Fransje Hooimeijer.
Presentatie missie en activiteiten Platform Ontwerp NL, Paul Gerretsen/Jutta Hinterleitner namens het platform.
12.45u Lunch
 

 

Middagdeel – Moderatoren Paul Gerretsen en Leo van den Burg

 

14.00u Lessen en conclusies uit de workshops voor de provinciale ruimtelijke plannen, Inge Bobbink namens het Platform Ontwerp NL.
14.20u Dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden en praktijkbureaus over de koppeling van beleid en besluitvorming met ontwerpend onderzoek, kritische succesfactoren, hoe verder vanuit opdrachtgeversrol en bureaus.
Jeroen van Schaick, Gido ten Dolle, Mattijs van Ruijven, Syb Groeneveld, Bernadette Janssen, Ton Venhoeven.
15.10u Panelwissel.
15.20u Dialoog tussen vertegenwoordigers van praktijkbureaus, overheden en kennisinstellingen over de koppeling van de praktijk met ontwerponderwijs en onderzoek, kritische succesfactoren, hoe verder vanuit werkgeversrol en kennisinstellingen.
Daan Zandbelt, Tess Broekmans, Pieter Klomp, Annet Kempenaar, Roberto Cavallo, Like Bijlsma, Dirk Oudes.
16.10u Terugblik, conclusies en aandachtspunten vanuit moderatoren Marcel Hertogh, Paul Gerretsen en Leo van den Burg.
16.30u Afsluiting en drankjes.